Aktivnosti2020-04-02T14:33:41+00:00

YMI Regionalni kamp za mlade

14. jula 2021

YMI regionalni kamp za mlade održan je u periodu od 5. do 9. jula, 2021. u Etno selu Sunčana reka kod Banje Koviljače. Regionalni kamp za mlade je jedna od aktivnosti projekta koji se sprovodi u regiji usmerenog na rad s mladićima i devojkama na teme zdravog razvoja mladih. [...]

Sastanak sa partnerima u projektu „FAIR III za mlade“

16. juna 2021

U okviru projekta "FAIR III za mlade", održan je sastanak svih partnera. Na sastanku su prisustvovali predstavnici škola i romske zajednice, koji su uključeni u realizaciju projekta. Na sastanku smo predstavile dosadašnje rezultate projekta i aktivnosti koje nam predstoje u narednom periodu. Ovom prilikom, svečano su uručeni sertifikati polaznicima [...]

Kampanja Mesec romskog ženskog aktivizma 8. mart – 8. april 2021.

9. marta 2021

Romska ženska mreža već 11 godina tradicionalno obeležava kampanju Mesec romskog ženskog aktivizma. 35 organizacija Romske ženske mreže Republike Srbije teritorijalno rasprostranjene od severa do juga Srbije organizuju aktivnosti (ulične akcije, okrugle stolove, gostovanja u medijima) predstavljajući rezultate RŽM za unapređenje položaja Romkinja i romskih devojčica u svim aspektima [...]

Dečiji brakovi nisu romska tradicija

1. marta 2021

„Dečiji brak nije romska tradicija“ je program javnog zagovaranja za unapređenje položaja romskih devojčica na lokalnom i nacionalnom nivou u Republici Srbiji, koji sprovodi 15 organizacija članica RŽM RS. Projektna ideja prati ratifikovane i donete međunarodne i nacionalne dokumente koji se odnose na ženska - dečija ljudska prava i [...]

Kampanja „Stopiraj nasilje“

16. decembra 2020

Kampanja "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" obeležava se svake godine u periodu od 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.  Tokom „16 dana aktivizma”, brojne organizcije udružene sa pojedinkama i pojedincima, širom sveta organizuju i [...]