Aktivnosti2020-04-02T14:33:41+00:00

„Program Y“ – Trening za školsko osoblje

30. septembra 2020

“Program Y – mladi – Inovativni pristup u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova mladića i devojaka” je akreditovani trodnevni program za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, namenjen školskom osoblju srednjih škola. Program Y je namenjen edukatorima/kama, nastavnom osoblju, stručnim saradnicima/ama, omladinskim radnicima/ama odnosno svima zainteresovanima [...]

Info pult za podršku zapošljavanju žena i devojaka iz višestruko marginalizovanih grupa

10. septembra 2020

U okviru projekta "Da pravo na rad ne bude prazna priča", otvoren je INFO PULT za podršku zapošljavanju žena i devojaka iz višestruko marginalizovanih grupa. Pozivom na broj 018/588-059 ili dolaskom u kancelariju Info pulta na adresi Bulevar 12. februar 51, možete da se informišete o aktuelnim konkursima za [...]

Memorandum o saradnji između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalne službe za zapošljavanje i Romske ženske mreže Republike Srbije

17. avgusta 2020

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović potpisali su sa predsednicom organizacije Romska ženska mreža Anom Saćipović Memorandum o saradnji sa ciljem da se unapredi zapošljavanje Roma, sa akcentom na zapošljavanje žena romske populacije. Romska ženska mreža, Nacionalna [...]

Analiza uticaja vandredne situacije na povećanje rizika od nasilja nad ženama

17. avgusta 2020

U vanrednim situacijama kao što je epidemija, žene i devojke mogu biti izložene većem riziku od nasilja od strane intimnih partnera i drugih oblika nasilja u porodici zbog povećanih tenzija u domaćinstvu. Vanredno stanje u Republici Srbiji je uvedeno 15. marta 2020. na osnovu zdravstvenih rizika izazvanih pandemijom Covid 19 virusa i trajalo je do 6. [...]

Da pravo na rad ne bude prazna priča

17. avgusta 2020

Romkinje pripadaju višestruko marginalizovanim grupama žena, kao zarobljenice romske tradicije i običaja. U socijalnoj zajednici je diskriminisana na osnovu nacionalnosti i pola, izložena je predrasudama i stereotipima, što doprinosi nedostatku obrazovanja, nedostatku informacija i tako predstavlja najugroženiju kategoriju građanki Niša. Kao žrtva porodičnog i partnerskog nasilja izgubila je samopouzdanje [...]

SOS u vanrednom stanju

17. avgusta 2020

U vanrednim situacijama kao što je epidemija, žene i devojke mogu biti izložene većem riziku od nasilja od strane intimnih partnera i drugih oblika nasilja u porodici zbog povećanih tenzija u domaćinstvu. Kako sistemi koji štite žene i devojke, uključujući strukture u zajednici, mogu oslabiti ili propasti, uz promenljivu [...]

FAIR III za mlade

2. juna 2020

Udruženje Romkinja Osvit, u partnerstvu sa Udruženjem Romkinja Nada, od maja 2019. godine realizuje tridesetomesečni projekat „FAIR III ZA MLADE“ nastao u okviru programa "Za aktivnu inkluziju i prava romkinja na zapadnom Balkanu - FAIR III" koji sprovodi CARE International Balkans, uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije i Češke [...]

Povećanje dostupnosti socijalnih usluga ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja na teritoriji Topličkog okruga

2. juna 2020

U okviru poziva SwissPRO-а za podršku projektima, podržan je partnerski projekat Udruženja Romkinja Osvit iz Niša i opštine Prokuplje, kojim se pokreću pozitivne promene obima i kvaliteta javnih usluga koje se pružaju građanima, naročito onima iz ranjivih grupa. SOS telefon u Prokuplju je otvoren početkom 2019. godine. Za direktan rad [...]