Aktivnosti2020-04-02T14:33:41+00:00

Kampanja Mesec romskog ženskog aktivizma 8. mart – 8. april 2021.

9. marta 2021

Romska ženska mreža već 11 godina tradicionalno obeležava kampanju Mesec romskog ženskog aktivizma. 35 organizacija Romske ženske mreže Republike Srbije teritorijalno rasprostranjene od severa do juga Srbije organizuju aktivnosti (ulične akcije, okrugle stolove, gostovanja u medijima) predstavljajući rezultate RŽM za unapređenje položaja Romkinja i romskih devojčica u svim aspektima [...]

Dečiji brakovi nisu romska tradicija

1. marta 2021

„Dečiji brak nije romska tradicija“ je program javnog zagovaranja za unapređenje položaja romskih devojčica na lokalnom i nacionalnom nivou u Republici Srbiji, koji sprovodi 15 organizacija članica RŽM RS. Projektna ideja prati ratifikovane i donete međunarodne i nacionalne dokumente koji se odnose na ženska - dečija ljudska prava i [...]

Kampanja „Stopiraj nasilje“

16. decembra 2020

Kampanja "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" obeležava se svake godine u periodu od 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.  Tokom „16 dana aktivizma”, brojne organizcije udružene sa pojedinkama i pojedincima, širom sveta organizuju i [...]

Kampanja #OdgovorniZajedno

28. novembra 2020

Sajber nasilje nad ženama i devojkama je globalni problem, čak 73% žena širom sveta doživljava neki oblik sajber nasilja. Žene i devojke su nesrazmerno meta rodno zasnovanog sajber nasilja. Podaci pokazuju da se tokom krize uzrokovane pandemijom COVID-19 situacija dodatno pogoršala. Često je sajber nasilje nastavak nasilja počinjenog van [...]

Kampanja „Jesi li OK“

11. novembra 2020

Kampanja "Jesi li OK" povodom mentalnog zdravlja mladih, održana je u OŠ "Vuk Karadžić" u Nišu 30. oktobra 2020. Cilj kampanje je promovisanje prosocijalnog ponašanja među mladim ljudima kako bi se transformisala kultura unutar škola i učinila ih okruženjem koje pruža podršku svim mladim ljudima. U okviru kampanje, održana [...]