Aktivnosti2020-04-02T14:33:41+00:00

Seminar za jačanje kapaciteta članica Nišavsko-Pčinjskog regiona MŽPN

28. avgusta 2022

Trodnevni seminar "Podrška unapređenju položaja Romkinja", akreditovan Program OSVIT-a, za aktivistkinje MŽPN- Region NP iz Vranja, Bujanovca, Niša i Aleksinca realizovan je 26-28.8.2022 u Nišu. Opšti cilj obuke je stvoriti kompetentne pružaoce kvalitetnih usluga koji će omogućiti razvoj podsticajne i bezbedne društvene sredine, u kojoj će svi građani/ke moći [...]

Konferencija za medije povodom završetka projekta „Udružene/i u prevenciji rodno zasnovanog nasilja kroz osnaživanje žrtava i rad sa počiniocima nasilja”

20. aprila 2022

Konferencija za medije povodom završetka projekta „Udružene/i u prevenciji rodno zasnovanog nasilja kroz osnaživanje žrtava i rad sa počiniocima nasilja” održana je danas u Media i reform centru u Nišu. Na konferenciji su predstavljeni ključni rezultati istoimenog projekta koji sprovodi Udruženje Romkinja Osvit u partnerstvu sa Preventivno Edukativnim Centrom. [...]

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

8. marta 2022

MESEC ROMSKOG ŽENSKOG AKTIVIZMA 8. mart 2022 – 8. april 2022. Romska ženska mreža Republike Srbije osnovana je 2004. godine. Danas broji 37 romskih ženskih organizacija koje deluju na teritoriji cele Srbije. Rezultati rada članica mreže su: - 18 godina razbijamo predrasude i gradimo bolje društvo; - U martu [...]

Okrugli sto „Primeri pozitivnih praksi za dostupnost socijalnih usluga ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja”

2. marta 2022

Okrugli sto „Primeri pozitivnih praksi za dostupnost socijalnih usluga ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja” održan je 2.3.2022. godine u Nišu. Cilj okruglog stola je predstavljanje pozitivnih primera u praksi javnih politika usmerenih na potrebe žena i principa poštovanja rodne ravnopravnosti. Na okruglom stolu smo imali predstavnike organizacija [...]

Istraživanje o potrebi postojanja usluge SOS telefona na lokalnom nivou

20. februara 2022

Projekat Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživele nasilje sprovodi 7 feminističkih organizacija iz 6 zemalja Zapadnog Balkana u periodu od 2019. do 2022. godine. Projekat je usmeren na osnaživanje žena da ostvare pravo na život bez nasilja i preuzmu kontrolu nad sopstvenim životom; unapređenje [...]

Okrugli sto „Uticaj pandemije COVID-19 na povećanje rizika od nasilja nad ženama“

24. decembra 2021

Nasilje u porodici je globalni fenomen koji najčešće pogađa žene i devojčice širom sveta i predstavlja teško kršenje ljudskih prava. U vanrednim situacijama, kao što je trenutna pandemija Covid-19, žene i devojke mogu biti izložene većem riziku od nasilja od strane intimnih partnera i drugih oblika nasilja u porodici [...]

Kampanja „Dečiji brak nije romska tradicija“

10. decembra 2021

Romska ženska mreža RS osnovana je 2004. godine i okuplja 37 romskih ženskih organizacija iz Republike Srbije i aktivistkinje koje rade na unapređivanju romskog ženskog aktivizma, a u interesu Romkinja u Srbiji. Delujemo u oblastima ostvarivanja ženskih ljudskih prava, unapređenja položaja Romkinja u oblasti zdravlja, obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, antitrafikinga, [...]