Aktivnosti2020-04-02T14:33:41+00:00

Seminar za jačanje kapaciteta „Uloga i postupanje centara za socijalni rad prilikom prijave sumnje na seksualno zlostavljanje dece i prilikom kriznih intervencija“

2. septembra 2023

U okviru projekta "Romkinje liderke za društvo bez rodno zasnovanog nasilja", podržanog od UNTF-a, u periodu od 29. do 30. jula 2023. godine aktivistikinje Osvita su pohađale akreditovan seminar za jačanje kapaciteta "Uloga i postupanje centara za socijalni rad prilikom prijave sumnje na seksualno zlostavljanje dece i prilikom kriznih [...]

Obuka za romske omladinske radnike o rodnoj ravnopravnosti, diskriminaciji i anticiganizmu

2. septembra 2023

U periodu od 20. do 25. Juna 2023. godine Udruženje Romkinja „Osvit” u partnerstvu sa organizacijom „Romska Asocijacija za Ženi i Mladi – Luludi“ iz Severne Makedonije, sprovelo je u Velesu obuku o rodnoj ravnopravnosti, diskriminaciji i anticiganizmu za 12 učesnika, od kojih je 6 predstavnika iz Srbije, a [...]

Kampanja „Mesec romskog ženskog aktivizma“ 8. mart – 8. april 2023.

1. septembra 2023

U periodu od 8. marta do 8. Aprila, kampanja "Mesec romskog ženskog aktivizma" obeležena je u Nišu, Kostolcu, Aleksincu, Zaječaru i Vranju podelom promotivnog materijala i informisanjem građana o mogućnostima korišćenja usluga licenciranog SOS telefona na romskom i srpskom jeziku za zaštitu žena od nasilja. Ova inicijativa posvećena je [...]

Ženski marš u Nišu – 4.3.2023.

1. septembra 2023

Povodom predstojećeg Međunarodnog dana žena, 60 aktivistkinja, građanki i građana učestvovalo je u Ženskom maršu u Nišu. Ovaj skup, održan 4.3.2023. godine, okupio je članice i članove sedam organizacija članica Mreže Žene protiv nasilja: Udruženje Romkinja Nada, Žene za mir, Udruženje Romkinja Bujanovac, Udruženje Romkinja Osvit, Nezavisni ženski centar, [...]

Kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ 25. novembar – 10. decembar 2022.

1. septembra 2023

Svake godine, od 25. novembra do 10. decembra, svet se ujedinjuje u kampanji "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", koju podržava više od 1,700 organizacija širom sveta, prisutnih u preko 100 država. Ova moćna globalna inicijativa počinje Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava se na [...]

Okrugli sto „Umreženi u pro bono projektu za zaštitu prava žena“

15. maja 2023

27. aprila 2023. godine Udruzenje Romkinja Osvit kao koordinirajuća organizacija Nišavsko-pčinjskog regiona Mreže žena protiv nasilja, zajedno sa Pravnim fakultetom u Nišu kao partnerom na projektu "Umreženi u pro bono projektu za zaštitu prava žena" realizovalo je okrugli sto na kome su predstavljeni rezultati projekta i brošura sa analizom [...]