U saradnji s 10 lokalnih partnerskih organizacija, CARE implementira projekat koji finansira Vlada Nemačke o suzbijanju i smanjenju negativnih posledica pandemije uzrokovane COVID-19 na marginalizovane zajednice na Zapadnom Balkanu. Projekat će pomoći da se ublaže rizici među marginaliziranim zajednicama, te kako bi se pozabavilo posledicama izazvanih pandemijom uzrokovanom COVID-19 putem isporuke higijenskih paketa,  te pružanja pomoći u preživljavanju i ekonomskoj pomoći najugroženijim grupama i pojedincima. Pored toga, u okviru projekta biće sprovedena informativna kampanja s ciljem podizanja svesti o rizicima i prevenciji od virusa COVID-19 i obezbediće informacije o pomoći i resursima koji postoje. Projekat se provodi u saradnji s deset partnerskih organizacija u Bosni i Hercegovini (4), Srbiji (3), Kosovo (1), Crna Gora (1), Severna Makedonija (1).

Udruženje Romkinja Osvit, kao partnerska organizacija u ovom projektu, sprovodi aktivnosti na teritoriji Grada Niša i Nišavskog okruga. Projektom je obuhvaćeno 250 korisnika koji će dobiti higijenske pakete, 45 korisnika prehrambenih vaučera, 40 korisnika vaučera za medicinska sredstva, 50 korisnika vaučera za rad u zajednici i 10 korisnika koji će dobiti pakete ekonomske podrške.

Projekat se sprovodi u periodu od 1. septembra do 31. decembra 2020. godine.