Analiza uticaja vandredne situacije na povećanje rizika od nasilja nad ženama

17. avgusta 2020

U vanrednim situacijama kao što je epidemija, žene i devojke mogu biti izložene većem riziku od nasilja od strane intimnih partnera i drugih oblika nasilja u porodici zbog povećanih tenzija u domaćinstvu. Vanredno stanje u Republici Srbiji je uvedeno 15. marta 2020. na osnovu zdravstvenih rizika [...]

Da pravo na rad ne bude prazna priča

17. avgusta 2020

Romkinje pripadaju višestruko marginalizovanim grupama žena, kao zarobljenice romske tradicije i običaja. U socijalnoj zajednici je diskriminisana na osnovu nacionalnosti i pola, izložena je predrasudama i stereotipima, što doprinosi nedostatku obrazovanja, nedostatku informacija i tako predstavlja najugroženiju kategoriju građanki [...]

SOS u vanrednom stanju

17. avgusta 2020

U vanrednim situacijama kao što je epidemija, žene i devojke mogu biti izložene većem riziku od nasilja od strane intimnih partnera i drugih oblika nasilja u porodici zbog povećanih tenzija u domaćinstvu. Kako sistemi koji štite žene i devojke, [...]

FAIR III za mlade

2. juna 2020

Udruženje Romkinja Osvit, u partnerstvu sa Udruženjem Romkinja Nada, od maja 2019. godine realizuje tridesetomesečni projekat „FAIR III ZA MLADE“ nastao u okviru programa "Za aktivnu inkluziju i prava romkinja na zapadnom Balkanu - FAIR III" koji sprovodi CARE [...]

Povećanje dostupnosti socijalnih usluga ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja na teritoriji Topličkog okruga

2. juna 2020

U okviru poziva SwissPRO-а za podršku projektima, podržan je partnerski projekat Udruženja Romkinja Osvit iz Niša i opštine Prokuplje, kojim se pokreću pozitivne promene obima i kvaliteta javnih usluga koje se pružaju građanima, naročito onima iz ranjivih grupa. SOS telefon [...]

Emisija o Romima i za Rome

2. juna 2020

Emisija "O Romima i za Rome" je dvanaestomesečni projekat podržan od Ministarstva kulture i informisanja, a koji je sproveden u 2017. godini. Opšti cilj: Doprinos ostvarivanju prava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podsticaj medijskog stvaralaštva u svim oblastima [...]