Seminar za jačanje kapaciteta „Uloga i postupanje centara za socijalni rad prilikom prijave sumnje na seksualno zlostavljanje dece i prilikom kriznih intervencija“

2. septembra 2023

U okviru projekta "Romkinje liderke za društvo bez rodno zasnovanog nasilja", podržanog od UNTF-a, u periodu od 29. do 30. jula 2023. godine aktivistikinje Osvita su pohađale akreditovan seminar za jačanje kapaciteta "Uloga i postupanje centara za socijalni rad [...]