„Ekonomski osnažene izaćićemo iz nasilja“ je projekat koji je finansiran od strane GLOBAL FUND FOR WOMEN. Korisnice koje su se obratile SOS telefonu, formirale su grupu polaznica kurseva za zanimanja frizera, pedikira i manikira. Na osnovu postavljenih kriterijuma, grupe su bile multietničke (6 Romkinja, 3 Srpkinje, 2 raseljena lica sa Kosova) siromašne, bez zaposlenja i posedovanja nepokretne imovine. Same korisnice su izabrale profil zanimanja kojim će nakon obuke obezbediti zaradu da bi bile ekonomski osnažene i mogle da izađu iz nasilja. 6 polaznica su iskazale želju da pohađaju obuku za frizerke i 5 polaznica za pedikirke-manikirke, ukupno 11 žena od planiranih 10.

Na okruglom stolu koji je organizovalo Udruženje Romkinja „Osvit“ povodom 8. marta – Dana Žena na temu: „Ekonomsko osnaživanje – put za izlazak iz nasilja“ održanom 06.03.2015. godine, podeljeni su sertifikati učesnicama koje su uspešno završile kurseve.

Rezultati projekta:
20 Romkinja koje su žrtve porodičnog nasilja putem prekvalifikacije/ dobijanja novog profila zanimanja , frizerke i pedikirke, osnaženo je za izlazak iz kruga nasilja, za pokretanje samostalnog biznisa i uključene su u program samozapošljavanja.