Emisija „O Romima i za Rome“ je dvanaestomesečni projekat podržan od Ministarstva kulture i informisanja, a koji je sproveden u 2017. godini.

Opšti cilj:
Doprinos ostvarivanju prava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podsticaj medijskog stvaralaštva u svim oblastima javnog života nacionalnih manjina i sprovođenju Strategije za unapređenje položaja Roma pod strateškim ciljem 10.2.1 i strateškim ciljem 10. 3, produkcijom i emitovanjem TV programa na romskom jeziku i o Romima.

Rezultat:
Priprema i realizacija 24 tematskih emisija sa adekvatnim sagovornicima na određenu temu i reportaža sa terena u institucijama i romskim mahalama.
Ciljna grupa su bili 20.000 pripadnika/ca romske nacionalne manjine koji su tim putem sačuvali i negovali svoj jezik, kulturu i tradiciju, a njihovi mladi naraštaji i oko 300.000 pripadnika/ca većinskog stanovništva biti upoznati sa informacijama važnim za svakodnevni život njihovih sugrađana. Osnovne informacije, aktivnosti i mere ukazivale su na njihova prava, zakonsku obavezu i nadležnosti u skladu sa Strategijom i AP za inkluziju Roma/kinja. Ujedno se razvija tolerancija, upoznavanje različitosti i multikulturalnosti.