Jedan od produkata regionalnog projekta „FAIR III za mlade“ je promotivni film u kome su prikazane sve naše aktivnosti, rezultati i pre svega zadovoljstvo mladih koji su učestvovali u projektu.

Ovaj projekat je nastao u okviru regionalnog projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu III“ koji sprovodi CARE International Balkans, a finansijski je podržan od Austrian Development Agency. Cilj projekta je doprinos povećanju kapaciteta organizacija civilnog društva, mladih i drugih ključnih aktera u zajednici da primenjuju i promovišu rodnu ravnopravnost, zdravlje, zdrave stilove života i nenasilje koristeći testirane modele i pristupe. Projekat se realizuje u saradnji sa 6 osnovnih i srednjih škola iz Niša i Aleksinca. Škole koje su uključene u realizaciju projekta su: OŠ „Vuk Karadžić“ Niš, OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Niška Banja, OŠ „Radoje Domanović“ Niš, Škola Mode i Lepote Niš, Biotehnološka škola „Šumatovac“ Aleksinac i Gimnazija „Svetozar Marković“ Niš.