Ekonomski osnažene izaći ćemo iz nasilja

Aktivizam, volonterizam, mobilnost mladih

EU AWARD FOR ROMA INTEGRATION

FAIR III za mlade

Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje

Podrška unapređenju položaja Romkinja

Povećanje dostupnosti socijalnih usluga ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja na teritoriji Topličkog okruga

Prevencija ranih dečijih brakova na teritoriji opštine Aleksinac

Proslava 10 godina Osvita

Sastanak sa načelnicom Nišavskog okruga – 8. mart

Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja

Ulična akcija, 16 dana aktivizma

Zajedno u prevenciji nasilja nad Romkinjama

Da pravo na rad ne bude prazna priča