Udruženje Romkinja Osvit u saradnji s CARE International Balkans implementira projekat koji finansira Vlada Nemačke o suzbijanju i smanjenju negativnih posledica pandemije uzrokovane COVID-19 na marginalizovane zajednice na Zapadnom Balkanu. Projekat će pomoći da se ublaže rizici među marginalizovanim zajendicama, a jedna od aktivnosti je pružanje ekonomske pomoći najugroženijim grupama i pojedincima. Ekonomska pomoć iznosi do 500 evra, a može se sastojati od:

  1. Podrške u poljoprivredi (npr. podizanje i opremanje mini farmi pilića, nabavka koka nosilja, nabavka repro materijala u poljoprivredi – sadni materijal, folije za plastenike, hranilice, sistemi za navodnjavanje, hrane za stoku/preradi i slično)
  2. Paket podrške u samozapošljavanju – nabavka osnovnih sredstava i opreme za rad (nabavka malih strojeva, opreme, alata i sirovina za zanatske i ekonomske aktivnosti)

Na ovaj poziv mogu aplicirati osobe sa prebivalištem u opštinama Nišavskog okruga ili osobe koje obavljaju delatnost na teritoriji Nišavskog okruga, koje poseduju vlastito zemljište, objekat ili zemljište, objekat na korišćenju, koji se nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje, korisnici pomoći Centra za socijalni rad, žene koje nemaju druge izvore prihoda, osobe s invaliditetom.

Bliže informacije o navedenom pozivu možete dobiti na broj telefona 018/588-059 i 018/515-318 ili lično u kancelariji Udruženja Romkinja Osvit, ul. Bulevar 12. februar br. 51 u Nišu, svakog radnog dana od 10h do 16h.

Konkurs je otvoren u periodu od 11.11.2020. do 18.11.2020 i prijave nakon isteka konkursa neće biti razmatrane.