U okviru projekta „FAIR III za mlade“ realizovana je regionalna kampanja „Budi muško, brini o svom zdravlju“, povodom Međunarodne nedelje zdravlja muškaraca koja se obeležava od 14. do 19. juna.

Na više lokacija u gradu, aktivistkinje i aktivisti Osvita delili su informativni materijal i jabuke, kao simbol zdravlja, sa ciljem da motivišu i edukuju građane i građanke da brinu o svom zdravlju.

Kampanja je deo regionalne aktivnosti koja se istovremeno sprovodi i u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Ovaj projekat je nastao u okviru regionalnog projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu III“ koji sprovodi CARE International Balkans, a finansijski je podržan od Austrian Development Agency. Cilj projekta je doprinos povećanju kapaciteta organizacija civilnog društva, mladih i drugih ključnih aktera u zajednici da primenjuju i promovišu rodnu ravnopravnost, zdravlje, zdrave stilove života i nenasilje koristeći testirane modele i pristupe.

POGLEDAJTE ALBUM