Kampanja „Jesi li OK“ povodom mentalnog zdravlja mladih, održana je u OŠ „Vuk Karadžić“ u Nišu 30. oktobra 2020. Cilj kampanje je promovisanje prosocijalnog ponašanja među mladim ljudima kako bi se transformisala kultura unutar škola i učinila ih okruženjem koje pruža podršku svim mladim ljudima. U okviru kampanje, održana je interaktivna radionica za mlade sa psihološkinjom, na kojoj su se mladi upoznali sa značajem mentalnog zdravlja i razmenili iskustva.

Ova kampanja je deo zajedničke inicijative koju sprovode 3 partnerske organizacije: Udruženje Romkinja Osvit iz Srbije, Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma Otaharin iz Bosne i Hercegovine i Centar za romske inicijative Nikšić iz Crne Gore, uz podršku CARE International Balkans.

Kampanja je realizovana u okviru projekta „FAIR III za mlade“. Ovaj projekat je nastao u okviru regionalnog projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu“ koji sprovodi CARE International Balkans, a finansijski je podržan od Austrijske razvojne agencije. Cilj projekta je doprinos povećanju kapaciteta organizacija civilnog društva, mladih i drugih ključnih aktera u zajednici da primenjuju i promovišu rodnu ravnopravnost, zdravlje, zdrave stilove života i nenasilje koristeći testirane modele i pristupe. Vršnjačkom edukacijom o zdravim stilovima života, nenasilju, rodnoj ravnopravnosti i zdravlju, najlakše možemo uticate na pozitivno formiranje mlade ličnosti i rešavanje aktuelnih problema mladih u 6  osnovnih i srednjih škola iz Niša i Aleksinca. Škole koje su uključene u realizaciju projekta su: OŠ „Vuk Karadžić“ Niš,  OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Niška Banja, OŠ „Radoje Domanović“ Niš, Škola Mode i Lepote Niš, Poljoprivredna škola „Šumatovac“ Aleksinac i Gimnazija „Svetozar Marković“ Niš. U ukviru projekta zastupljen je proporcionalni broj učenika i učenica, kao i grupa mladih iz romske zajednice.

POGLEDAJTE ALBUM