Konferencija za medije povodom završetka projekta „Udružene/i u prevenciji rodno zasnovanog nasilja kroz osnaživanje žrtava i rad sa počiniocima nasilja” održana je danas u Media i reform centru u Nišu.

Na konferenciji su predstavljeni ključni rezultati istoimenog projekta koji sprovodi Udruženje Romkinja Osvit u partnerstvu sa Preventivno Edukativnim Centrom. Projekat predstavlja integrisan, sistemski odgovor na nasilje prema ženama, stavljajući u fokus potrebe i bezbednost žrtava, uključujući i poštovanje njihovih ljudskih prava. Aktivnost je realizovana uz podršku UNDP u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji III“.

Opšti cilj projekta je sprečavanje i zaustavljanje nasilja prema ženama u  Nišu i obezbeđivanje sigurnosti i dobrobiti žena  žrtava nasilja kroz uspostavljanje programa rada sa počiniocima nasilja.

Posebni ciljevi projekta su:

  • Procena rizika i upravljanje rizikom od ponavljanja nasilja,
  • Promena nasilnih obrazaca ponašanja kod počinilaca nasilja,
  • Podrška žrtvama u procesu izlaska iz nasilja,
  • Unapređenje koordinisanog intersektorskog odgovora na nasilje nad ženama.

Kroz projekat je uspostavljen program rada sa počiniocima nasilja, muškarcima, koji su izvršili nasilje prema partnerkama ili bivšim partnerkama, uz integrisanu podršku žrtvama, na način koji je usklađen sa odredbama Istanbulske konvencije, Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i Predlogom standarda rada sa počiniocima nasilja.