Konferencija “Zdravi stilovi života kroz rodnu ravnopravnost” koja ima za cilj unapređenje kapaciteta romskih organizacija civilnog društva, te promociju ravnopravnosti, zdravih i nenasilnih stilova života uz primenu proverenih modela i pristupa, održana je 11.11.2021. godine u Bijeljini.

Predstavnice Osvita i partnerskih škola u projektu „FAIR III za mlade“ predstavili su postignute rezultate i razmenili iskustva i primere dobre prakse sa partnerima iz regiona.

Konferenciju je organizovao CARE International Balkans u saradnji sa predstavnicima partnerskih organizacija Udruženje Romkinja OSVIT Niš, Republika Srbija, UG OTAHARIN Bijeljina, BiH i Udruženje Centar za romske inicijative Nikšić, Crna Gora, kroz treću fazu projekta „Za aktivno uključivanje i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu III“ (FAIR III) finansiranog od strane Austrijske razvojne saradnje ( ADC).

Projektne aktivnosti u periodu 2019-2021. bile su fokusirane na sledeće ključne aktivnosti: izgradnja kapaciteta romskih OCD kako bi im se pomoglo da pređu na viši nivo kompetencija, na osnovu intervencija u obrazovnoj zajednici, primenom proverenih CARE metodologija, omogućavajući romskim zajednicama, posebno ženama i deci, pristup javnim uslugama i dalju podršku, kao i povezivanje i integrisanje partnerskih OCD u relevantne regionalne i evropske pokrete.

POGLEDAJTE ALBUM