Udruženje Romkinja Osvit raspisuje konkurs za angažovanje anketarki za istraživanje o
rasprostranjenosti nasilja nad Romkinjama u okviru projekta „Romkinje liderke u borbi za društvo
bez rodno zasnovanog nasilja“ podržanog od UNT Fonda. Konkurs je raspisan za angažovanje po
jedne anketarke u Nišu, Aleksincu, Zaječaru, Vranju i Kostolcu.
Zadatak anketarki:
Da sprovede anketiranje 100 korisnica romske nacionalnosti u svojoj lokalnoj sredini. Popunjene
upitnike u obavezi je da dostavi nosiocu projekta uz izveštaj o sprovedenoj aktivnosti, najkasnije do
15 dana nakon realizovanog anketiranja. Angažovaće se za pertriod od dva meseca po autorskom
ugovoru sa radnim angažovanjem od 30% sa isplatom honorara predviđenim budžetom projekta.

Uslovi:
– Minimalno završena osnovna škola
– Poželjno poznavanje romskog jezika
– Iskustvo u radu sa romskom zajednicom/ terenski rad

Potrebno je dostaviti:
• Radnu biografiju
• Motivaciono pismo
• Najmanje 1 preporuku
Najkasnije do __07.11.2022.god_ na anaosvit@gmail.com
Kandidati/kinje koji uđu u uži izbor biće kontaktirani radi intervjua.
Konkurs je objavljen 31.10.2022.godine i otvoren je do 07.11.20’22.god. Prijave poslati na mejl
anaosvit@gmail.com. Više informacija o konkursu možete dobiti na telefon 018/515 318 ili
064/2036147.