Dugoročni (opšti) cilj projekta:

  • Podizanje nivoa osposobljenosti romske nacionalne zajednice u cilju smanjenja siromaštva i stvaranja boljih uslova života.

Kratkoročni (specifični) ciljevi (maksimalno dva):

  • Osposobiti 10 Roma/kinja za obavljanje samostalne delatnosti
  • Stvoriti pozitvne primere u cilju dodatnog motivisanja romske nacionalne zajednice za obrazovanjem i sticanjem dodatnih veština

Ciljne grupe/ korisnici:

  • Ciljna grupa projekta su pripadnice, odnosno pripadnici romske nacionalne zajednice sa osnovnim obrazovanjem koji su spremni da steknu dodatno obazovanje u cilju samozapošljavanja.
  • Direktni korisnici će biti 10 pripadnika romske nacionalne zajednice sa evidencija nacionalne službe za zapošljavanje, koji će nakon realizovanog projekta biti osposobljeni za samostalno obavljanje delatnosti putem samozapošljavanja.
  • Indirektni korisnik je društvena zajednica, posebno romska nacionalna zajednica čijim će pripadnicama, odnosno pripadnicima biti omogućeno zapošljavanje i smanjenje siromaštva.

Očekivani rezultat projekta:

  • 13 pripadnica-pripadnika romske nacionalne zajednice osposobljeno za samostalno obavljanje delatnosti
  • Završeni kursevi u cilju sticanja sertifikata za obavljanje samostalne delatnosti
  • Završena obuka za pisanje biznis planova u cilju dobjanja kredita za započinjanje obavljanja samostalne delatnosti.

Uspešno otpočinjanje samostalne delanosti, osnivanjem najmanje dve samostalne radnje