27. aprila 2023. godine Udruzenje Romkinja Osvit kao koordinirajuća organizacija Nišavsko-pčinjskog regiona Mreže žena protiv nasilja, zajedno sa Pravnim fakultetom u Nišu kao partnerom na projektu „Umreženi u pro bono projektu za zaštitu prava žena“ realizovalo je okrugli sto na kome su predstavljeni rezultati projekta i brošura sa analizom istraživanja o dostupnosti besplatne pravne pomoći u Nišu i okolini. Takođe, svečano su uručeni i sertifikati studentima koji su sticali stručnu praksu pružajući besplatnu pravnu pomoć korisnicama licenciranog SOS telefona na romskom i srpskom jeziku i uspešno završili akreditovanu obuku „Podrška unapređenju položaja Romkinja“.

Projekat je podržan od UN Women-a i Evropske Unije, a cilj je bio osnažiti žene i devojke (uključujući one iz ugroženih grupa), koje su doživele diskriminaciju ili nasilje u porodici ili partnerskim odnosima, da koriste dostupne i kvalitetne usluge, i povećati profesionalne kapacitete i broj stručnog osoblja angažovanog na pružanju usluga besplatne pravne pomoći, kroz akreditovane obuke, osposobljavanje studenata da uz pomoć mentora pružaju pravnu pomoć ženama žrtvama nasilja u porodici.

Pogledajte brošuru Analize istraživanja o dostupnosti besplatne pravne pomoći u Nišu