Izabranih 30 partnerskih organizacija građanskog društva, među kojima je i Udruženje Romkinja Osvit, u naredne dve i po godine dobiće podršku AKT projekta za dalji razvoj i jačanje kapaciteta, u cilju uspešnijeg vođenja zagovaračkih procesa.

Konačnom izboru 30 partnerskih organizacija prethodio je javni poziv na koji su se prijavile 154 OGD, nakon čega je usledio proces pažljive selekcije i procene njihovih kapaciteta da u svojstvu partnera budu uključeni u AKT projekat. Kroz nefinansijsku i finansijsku podršku AKT projekat će sa partnerskim OGD intenzivno raditi na razvoju i jačanju njihovih kapaciteta, u cilju uspešnijeg vođenja zagovaračkih procesa, razvijanja baze podrške, uspostavljanja tematskih mreža sa drugim organizacijama i izgradnje boljeg imidža u lokalnoj zajednici i šire.

5.6.2024. godine, u Envoj konferencijskom centru u Beogradu, zvanično su predstavljene izabrane organizacije, a među zvanicama bili su i predstavnici Ambasade Švajcarske, institucija Republike Srbije, diplomatskih predstavništava i međunarodnih donatorskih organizacija, kao i timovi konzorcijumskih partnera u projektu Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT – Građanskih inicijativa i Helvetas Swiss Intercoperation.