ĆAktivizam, volonterizam i mobilnost mladih Roma/kinja i mladih iz većinskog stanovništva u NišuĆ je četvoromesečni program namenjen većem osnaživanju i uključivanju Romkinja i mladih pripadnika romske populacije u lokalne programe i politike za mlade grada Niša.

CILJ PROJEKTA:
1. Doprinos razvoju zajedničkog društvenog aktivizma između mladih Roma/kinja i većinskog stanovništva, starosne dobi od 15 do 28 godina
2. Kroz zajedničke akcije podići vidljivost o problemima mladih Roma/kinja u lokalnoj sredini
3. Podstaći aktivizam, volonterizam i mobilnost mladih Roma/kinja i mladih iz većinske populacije

REZULTAT:
Mladi Romi/kinje uključeni su u društveni život mladih grada Niša
Mladi Romi/kinje imaju proaktivan stav za građanski aktivizam i volonterizam.