U okviru poziva SwissPRO-а za podršku projektima, podržan je partnerski projekat Udruženja Romkinja Osvit iz Niša i opštine Prokuplje, kojim se pokreću pozitivne promene obima i kvaliteta javnih usluga koje se pružaju građanima, naročito onima iz ranjivih grupa.

SOS telefon u Prokuplju je otvoren početkom 2019. godine. Za direktan rad sa korisnicama, angažovane su 3 konsultantkinje, 1 stručna radnica i 2 stručne saradnice.

Otvaranjem SOS telefona u Prokuplju osnažile smo žene iz Topličkog okruga, da prijave nasilje u porodici i istraju u procesuiranju nasilnika. SOS telefon koji nije do sada postojao u Prokuplju predstavlja socijalnu inovaciju u Topličkom okrugu koji istovremeno zadovoljava socijalne potrebe (delotvornije od alternativa) i stvara nove socijalne odnose i saradnje. Drugim rečima, ova inovacija povećava kapacitet društva za delovanje.

Opšti cilj projekta:
Doprinos poboljšanju pristupa lokalnih ranjivih socijalnih grupa njihovim pravima i potrebama putem boljeg obezbeđivanja politika i praksi socijalne uključenosti.

Rezultat:
Poboljšan pristup pravima i ispunjavanju potreba najmanje 2.000 građanki iz ranjivih grupa.