Udruženje Romkinja Osvit raspisuje konkurs za angažovanje asistentkinje na projektu u
okviru projekta „Romkinje liderke u borbi za društvo bez rodno zasnovanog nasilja“
podržanog od UNT Fonda. Konkurs je raspisan za angažovanje asistentkinje do 30.jula
2025.godine.
Osnovna zaduženja:
Učešće u organizovanju i realizaciji javnih događaja i obuka;
Učešće u pripremi izveštaja o sprovođenju projekta;
Praćenje javnih politika i praksi u oblasti nasilja nad ženama ;
Komunikacija sa partnerima i donatorima;
Obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u okviru projekata i poslova Osvit-a
Socijalne medije – kreiranje sadržaja, praćenje i analitika
Prikupljanje, organizaciju i analizu podataka
Projektni menadžment
Komunikacija i korespodencija
Uslovi koje bi kandidat trebalo da ispunjava (struka, stepen stručne spreme, sposobnosti
i sl.):
Diploma fakulteta društvenih nauka
Snažne komunikacijske veštine (pisane i usmene)
Preciznost i orijentisanost na detalje
Aktivno znanje engleskog jezika
Poznavanje rada na računaru
Dinamičnost, proaktivnost, inicijativa, agilnost, timski duh i rad, želja za sticanjem novih
saznanja i napredovanjem.
Način prijave: CV + fotografija uz Motivaciono pismo poslati na: anaosvit@gmail.com
Više informacija o konkursu na telefon 018/515 318 ili 064/2036147
Rok za prijavu: 07.11.2022.