“Program Y – mladi – Inovativni pristup u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova mladića i devojaka” je akreditovani trodnevni program za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, namenjen školskom osoblju srednjih škola.

Program Y je namenjen edukatorima/kama, nastavnom osoblju, stručnim saradnicima/ama, omladinskim radnicima/ama odnosno svima zainteresovanima za rad sa mladima po pitanjima prevencije nasilja i posebno rodno zasnovanog nasilja, o rodnoj ravnopravnosti i osporavanju štetnih rodnih normi, kao i o sekualno-reproduktivnom zdravlju i prevenciji (zlo)upotrebe droga i alkohola.

Seminar je realizovan 25.9-27.9.2020. u okviru projekta „FAIR III za mlade“ koji sprovodi Udruženje Romkinja Osvit, u partnerstvu sa Udruženjem Romkinja Nada. Projekat je nastao u okviru programa „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu – FAIR III“ koji sprovodi CARE International Balkans, uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije i Češke Republike.

Opšti (dugoročan) cilj kojem ovaj projekt doprinosi:
Doprinos povećanju kapaciteta organizacija civilnog društva, mladih i drugih ključnih aktera u zajednici da primenjuju i promovišu rodnu ravnopravnost, zdravlje, zdrave stilove života i nenasilje koristeći testirane modele i pristupe.

Specifični ciljevi:
1. Obučiti 20 mladih iz Niša i Aleksinca za TOT trenere po YMI programu
2. Upoznati 200 mladih iz 5 srednjih škola iz Niša i Aleksinca po LSE programu koji će nastaviti da ga promovišu među mladima u svojim sredinama
3. Upoznati 20 odraslih lidera/ki, nastavnika i predstavnika ustanova i institucija iz Niša i Aleksinca sa programom Y kako bi nastavili da ga primenjuju u svom radu

Ciljna grupa: 200 mladih srednjoškolaca/ki i profesora.

POGLEDAJTE ALBUM