Opšti cilj projekta:

  • Devetomesečni edukativni program za podizanje nivoa svesti kod pripadnica romske nacionalnosti o gradjanskom aktivizmu, uzimanju učešća, obaveza i odgovornosti za uključivanje u društvenu zajednicu, kao i predstavnika lokalne samouprave i institucija za njihovo uključivanje u društvene tokove demokratskog društva i zajednice.

Projektne aktivnosti:

  • Ciljnu grupu čini 80 Romkinja od 18 do 50 godine starosti u 4 opštine Srbije:
  • Grad Niš( Opštine Palilula,Medijana i Crveni Krst u kojima se nalaze romske mahale Crvena Zvezda,Stočni Trg i Beograd mahala) i opština Prokuplje,kao i predstavnike institucija u navedenim opštinama (CSR,Domovi zdravlja,MUP,Tužilaštvo,Nacionalna Agencija za zapošljavanje,obrazovnog sistema …), organizovanjem radnih sastanaka i okruglih stolova na date teme.

Svrha projekta:

  • Svrha projekta je učiniti problem marginalizacije Romkinja u društvu vidljivim,a kao rezultat aktivnosti njihovo uključenje u društvenu zajednicu,angažovanjem u lokalnu samoupravu.