Opšti cilj projekta:

 • Osmomesečni projekat zasnovan na ideji balansiranja proklamovanih ljudskih prava žena sa sela, tradicionalnog boravka i izolacije Romkinja u okolnim selima grada Niša

Projektne aktivnosti:
Projektne aktivnosti koje smo planirali se uglavnom sastoje od realizacije tri informativne, interaktivne radionice na teme:

 • Ženska ljudska prava i pravo na život bez nasilja
 • usluge i obaveze socijalne zaštite i Centra Nacionalne službe za zapošljavanje
 • obrazovanje – put ka ekonomskoj nezavisnosti
 • Radionice će obuhvatiti 90 romskih žena, starosti između 17-50godina, stanovnice 6 sela u okolini Niša
 • Žitkovac
 • Popovac
 • Medoševac
 • Sićevo
 • Hum
 • Niška Banja

Završetak projekta:
Na kraju projekta planiramo okrugli sto na temu „Status seoskih Romkinja I mogučnost unapređenja njihovog položaja“, gde ćemo pozvati 12 seoskih Romkinja (po dve iz svakog sela u kome smo realizovale aktivnosti) u cilju predstavljanja njihovih roblema državnim predstavnicima u Medija centru Niša. Na ovaj način uticaćemo na poboljšanje kvaliteta života Romkinja u okolini Niša i osnažiti ih da počnu promene u svom okruženju.One će biti u potpunosti informisane o svojim pravima i institucionalnim nadležnostima .

Očekivani rezultat projekta:
Očekivani rezultat projekta je povećanje za 30% broja Romkinja koje će pokrenuti promene za unapređenje svog života na selu.