Opšti cilj projekta:

 • Unapređenje položaja Romkinja sa sela u niškom regionu

Specificni ciljevi projekta:

 • Poboljšanje kvaliteta života Romkinja sa sela u niškom regionu kroz osnaživanje žena radi pokretanja promena u svojoj sredini

Kratkoročni rezultati projekta

 • 120 Romkinja sa sela će dobiti potpune informacije o svojim pravima i nadležnostima institucija, te će biti osnažene da pozitivno utiču na svoje sunarodnice i komšinice
 • 30% povećanje broja Romkinja koje će iskoristiti svoja prava u državnim institucijama

Dugoročni rezultati projekta

 • Poboljšanje kvaliteta života Romkinja u selima niškog regiona

Projektne aktivnosti

 • Edukativne radionice u šest sela niškog regiona – Matejevac, Kamenica, Ostrovica, Jelašnica, Novo Selo, Gabrovac
 • Ženska ljudska prava i pravo na život bez nasilja
 • Nadležnost i dužnosti Centra za socijalni rad i Nacionalne službe za zapošljavanje
 • Obrazovanje – put ka ekonomskoj nezavisnosti
 • Okrugli sto „Položaj Romkinja sa sela“
 • Medijska prezentacija