U okviru projekta „FAIR III za mlade“, održan je sastanak svih partnera. Na sastanku su prisustvovali predstavnici škola i romske zajednice, koji su uključeni u realizaciju projekta.

Na sastanku smo predstavile dosadašnje rezultate projekta i aktivnosti koje nam predstoje u narednom periodu. Ovom prilikom, svečano su uručeni sertifikati polaznicima akreditovane obuke „Program Y“ koja je realizovana u okviru projekta „FAIR III za mlade“.

Do sada su sve predviđene aktivnosti uspešno realizovane. Preostala je realizacija dva regionalna kampa za mlade koji su u prethodnom periodu bili učesnici 12 vršnjačkih  radionica na teme zdravlja, rodne ravnopravnosti, prevencije nasilja, na kome će razmenjivati svoja iskustva stečena tokom učestvovanja u projektnim aktivnostima. Zatim, predstavljanje rezultata istraživanja o promeni svesti mladih na navedene teme, objavljivanje brošure sa ličnim pričama mladih, izrada dokumentarnog filma o projektu i realizacija poslednje kampanje povodom Sedmice zdravlja muškaraca 14-20.06.2021.

Ovaj projekat je nastao u okviru regionalnog projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu III“ koji sprovodi CARE International Balkans, a finansijski je podržan od Austrian Development Agency. Cilj projekta je doprinos povećanju kapaciteta organizacija civilnog društva, mladih i drugih ključnih aktera u zajednici da primenjuju i promovišu rodnu ravnopravnost, zdravlje, zdrave stilove života i nenasilje koristeći testirane modele i pristupe. Projekat se realizuje u saradnji sa 6 osnovnih i srednjih škola iz Niša i Aleksinca. Škole koje su uključene u realizaciju projekta su: OŠ „Vuk Karadžić“ Niš, OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Niška Banja, OŠ „Radoje Domanović“ Niš, Škola Mode i Lepote Niš, Biotehnološka škola „Šumatovac“ Aleksinac i Gimnazija „Svetozar Marković“ Niš.

POGLEDAJTE ALBUM