U okviru projekta „Romkinje liderke u borbi za društvo bez rodno zasnovanog nasilja“, podržanog od strane UN Trust Fund-a, Udruženje Romkinja Osvit s ponosom je realizovalo dvodnevni akreditovani seminar pod nazivom „Podrška unapređenju položaja Romkinja“. Ovaj događaj, održan 28. i 29. novembra 2023. godine, predstavlja ključnu inicijativu u okviru kampanje „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“.

Seminar je posebno osmišljen za predstavnike ustanova i institucija u Nišu, sa ciljem senzibilizacije pružalaca usluga da pruže kvalitetnije usluge ženama iz višestruko marginalizovanih grupa, posebno Romkinjama. Ovaj događaj nije samo edukativnog karaktera, već je i korak ka stvaranju inkluzivnijeg društva bez rodno zasnovanog nasilja, te predstavlja važan korak ka ostvarivanju ciljeva kampanje „16 dana aktivizma“.

Udruženje Romkinja Osvit zahvaljuje se UN Trust Fund-u na podršci ovom projektu i poziva sve učesnike da aktivno doprinesu stvaranju društva bez rodno zasnovanog nasilja.