Aktivnosti2020-04-02T14:33:41+00:00

Okrugli sto Udruženja Romkinja Osvit: „Zajedno za okončanje dečijih brakova: za pravo na izbor, obrazovanje i bolju budućnost“

6. decembra 2023

U sklopu kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja", Udruženje Romkinja Osvit je 4. decembra 2023. godine organizovalo značajan događaj - okrugli sto pod nazivom "Zajedno za okončanje dečijih brakova: za pravo na izbor, obrazovanje i bolju budućnost". Ovaj događaj okupio je članove Nacionalne koalicije i [...]

„Ravnopravne“ – Ne dozvoli da ti neko uskrati prava za koja su se naše mame i bake borile!

30. novembra 2023

U okviru projekta "Romski omladinski radnici za vibrantno građansko društvo," sprovedenog od strane Romaske asocijacije za žene i mlade "LULUDI" u partnerstvu sa Udruženjem Romkinja Osvit, nastao je inspirativan video o rodnoj ravnopravnosti. Ovaj projekat je podržan od strane Nacionalne agencije za evropske obrazovne programe i mobilnost kroz Erasmus+ [...]

„Podrška unapređenju položaja Romkinja“: Seminar u okviru kampanje „16 dana aktivizma“

30. novembra 2023

U okviru projekta "Romkinje liderke u borbi za društvo bez rodno zasnovanog nasilja", podržanog od strane UN Trust Fund-a, Udruženje Romkinja Osvit s ponosom je realizovalo dvodnevni akreditovani seminar pod nazivom "Podrška unapređenju položaja Romkinja". Ovaj događaj, održan 28. i 29. novembra 2023. godine, predstavlja ključnu inicijativu u okviru [...]

Seminar za jačanje kapaciteta „Uloga i postupanje centara za socijalni rad prilikom prijave sumnje na seksualno zlostavljanje dece i prilikom kriznih intervencija“

2. septembra 2023

U okviru projekta "Romkinje liderke za društvo bez rodno zasnovanog nasilja", podržanog od UNTF-a, u periodu od 29. do 30. jula 2023. godine aktivistikinje Osvita su pohađale akreditovan seminar za jačanje kapaciteta "Uloga i postupanje centara za socijalni rad prilikom prijave sumnje na seksualno zlostavljanje dece i prilikom kriznih [...]

Obuka za romske omladinske radnike o rodnoj ravnopravnosti, diskriminaciji i anticiganizmu

2. septembra 2023

U periodu od 20. do 25. Juna 2023. godine Udruženje Romkinja „Osvit” u partnerstvu sa organizacijom „Romska Asocijacija za Ženi i Mladi – Luludi“ iz Severne Makedonije, sprovelo je u Velesu obuku o rodnoj ravnopravnosti, diskriminaciji i anticiganizmu za 12 učesnika, od kojih je 6 predstavnika iz Srbije, a [...]

Kampanja „Mesec romskog ženskog aktivizma“ 8. mart – 8. april 2023.

1. septembra 2023

U periodu od 8. marta do 8. Aprila, kampanja "Mesec romskog ženskog aktivizma" obeležena je u Nišu, Kostolcu, Aleksincu, Zaječaru i Vranju podelom promotivnog materijala i informisanjem građana o mogućnostima korišćenja usluga licenciranog SOS telefona na romskom i srpskom jeziku za zaštitu žena od nasilja. Ova inicijativa posvećena je [...]