Aktivnosti2020-04-02T14:33:41+00:00

Poziv za angažovanje asistenta/kinje na projektu

31. oktobra 2022

Udruženje Romkinja Osvit raspisuje konkurs za angažovanje asistentkinje na projektu u okviru projekta „Romkinje liderke u borbi za društvo bez rodno zasnovanog nasilja“ podržanog od UNT Fonda. Konkurs je raspisan za angažovanje asistentkinje do 30.jula 2025.godine. Osnovna zaduženja: Učešće u organizovanju i realizaciji javnih događaja i obuka; Učešće u [...]

Poziv za angažovanje anketarki za istraživanje na terenu

31. oktobra 2022

Udruženje Romkinja Osvit raspisuje konkurs za angažovanje anketarki za istraživanje o rasprostranjenosti nasilja nad Romkinjama u okviru projekta „Romkinje liderke u borbi za društvo bez rodno zasnovanog nasilja“ podržanog od UNT Fonda. Konkurs je raspisan za angažovanje po jedne anketarke u Nišu, Aleksincu, Zaječaru, Vranju i Kostolcu. Zadatak anketarki: [...]

Romkinje liderke u borbi za društvo bez rodno zasnovanog nasilja

12. oktobra 2022

„Romkinje liderke u borbi za društvo bez rodno zasnovanog nasilja“ je tridesetšestomesečni program prevencije i zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja. Opšti cilj projekta je da doprinese ostvarivanju prava na život bez nasilja za žene i devojčice iz višestruko marginalizovanih grupa. Problem rodno zasnovanog nasilja nad ženama je veoma [...]

Umreženi/e u pro bono programu za zaštitu prava žena

12. oktobra 2022

Ženske organizacije specijalizovane za pružanje pravnih usluga, uključujući zastupanje žrtava nasilja u porodici pred sudom, moraju da se kreću ka sistemu saradnje sa advokatima u privatnoj praksi, ali moraju da obezbede projektno finansiranje za svoje troškove i angažovanje, što je praksa u Osvit-ovom radu kao pružaoca besplatne pravne pomoći. [...]

Seminar za jačanje kapaciteta članica Nišavsko-Pčinjskog regiona MŽPN

28. avgusta 2022

Trodnevni seminar "Podrška unapređenju položaja Romkinja", akreditovan Program OSVIT-a, za aktivistkinje MŽPN- Region NP iz Vranja, Bujanovca, Niša i Aleksinca realizovan je 26-28.8.2022 u Nišu. Opšti cilj obuke je stvoriti kompetentne pružaoce kvalitetnih usluga koji će omogućiti razvoj podsticajne i bezbedne društvene sredine, u kojoj će svi građani/ke moći [...]

Konferencija za medije povodom završetka projekta „Udružene/i u prevenciji rodno zasnovanog nasilja kroz osnaživanje žrtava i rad sa počiniocima nasilja”

20. aprila 2022

Konferencija za medije povodom završetka projekta „Udružene/i u prevenciji rodno zasnovanog nasilja kroz osnaživanje žrtava i rad sa počiniocima nasilja” održana je danas u Media i reform centru u Nišu. Na konferenciji su predstavljeni ključni rezultati istoimenog projekta koji sprovodi Udruženje Romkinja Osvit u partnerstvu sa Preventivno Edukativnim Centrom. [...]