Okrugli sto „Primeri pozitivnih praksi za dostupnost socijalnih usluga ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja” održan je 2.3.2022. godine u Nišu. Cilj okruglog stola je predstavljanje pozitivnih primera u praksi javnih politika usmerenih na potrebe žena i principa poštovanja rodne ravnopravnosti. Na okruglom stolu smo imali predstavnike organizacija i institucija iz Vranja i Užica koji su podelili svoje iskustvo u oblasti podrške ženama sa iskustvom nasilja. Razmenili smo iskustva i predstavili rezultate istraživanja o potrebi postojanja lokalne socijalne usluge SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja i dokument „Rodna analiza lokalnih politika Niša, Bujanovca i Pirota u domenu prevencije, zaštite i podrške ženama sa iskustvom nasilja“ koju je radila za Osvit dr Nevena Petrušić.

Ovaj okrugli sto je realizovan uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju u okviru projekta „Romkinje za društvo bez rodno zasnovanog nasilja“, Austrijske agencije za razvoj u okviru projekta „Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživele nasilje“ koji realizuje Autonomni ženski centar, a Udruženje Romkinja Osvit je partnerska organizacija i OAK fondacije u okviru projekta „Decentralizacijom do osnaživanja Mreže Žene protiv nasilja, unapređenja usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje“ koji sprovodi Mreža Žene protiv nasilja – Nišavsko-Pčinjski region.

Snimak okruglog stola možete pogledati ovde.