MESEC ROMSKOG ŽENSKOG AKTIVIZMA

8. mart 2022 – 8. april 2022.

Romska ženska mreža Republike Srbije osnovana je 2004. godine. Danas broji 37 romskih ženskih organizacija koje deluju na teritoriji cele Srbije.

Rezultati rada članica mreže su:

– 18 godina razbijamo predrasude i gradimo bolje društvo;

– U martu 2019. godine na ceremoniji u Briselu naše dve aktivistkinje dobile su I i II nagradu EU Award for Roma integration in the Western Balkans and Turkey “Women Grassroot Activists // Unknown heroes“;

– Organizovale smo 20 nacionalnih konferencija za unapređenje položaja Romkinja;

– Najmanje 10 javnih slušanja u Narodnoj Skupštini RS;

– 150 okruglih stolova sa donosiocima odluka;

– 300 uličnih akcija u 35 gradova i opština Srbije;

– 6.000 radionica za podizanje nivoa svesti Romkinja o njihovim pravima;

– Učestvujemo u nacionalnim radnim grupama za izradu javnih politika.

Od 2010. godine, već tradicionalno sve članice Romske ženske mreže sprovode kampanju „Mesec romskog ženskog aktivizma“ od 8. marta do 8. aprila. U ovom periodu do sada organizovale smo javne događaje u svojim lokalnim sredinama i na nacionalnom nivou. Kroz aktivnosti kampanje okupile smo preko 10.000 ljudi iz romske zajednice i održale smo: preko 600 ženskih radionica i javnih tribina u više od 100 romskih naselja, 7 javnih performansa u različitim gradovima, obeležavale Međunarodni dan borbe protiv rasizma – ulični marš i performans u više gradova, 6 javnih slušanja u Narodnoj skupštini sa temom „Položaj Romkinja u Srbiji“, učešće u tradicionalnom Osmomartovskom maršu ženskih organizacija. Građani i građanke su upoznati sa našim vizuelnim identitetom preko podele više od 10.000 primeraka štampanog materijala, postera, šolja za kafu, majica, razglednica i drugog.

Stalan i neposredan rad sa različitim društvenim grupama nam omogućava da prepoznamo i razumemo probleme u ostvarivanju prava Romkinja i načine za njihovo prevazilaženje.

Želimo da ujedinjavanjem iskustava i znanja značajnije doprinesemo sistemskim i društvenim promenama koje su u najboljem interesu Romkinja.

Mreža je posvećena ostvarivanju prava garantovanih Ustavom i zakonima Republike Srbije, Nacionalnim planom akcije za unapređenje položaja žena Republike Srbije i drugim nacionalnim strateškim dokumentima, ostvarivanju Milenijumskih ciljeva razvoja, kao i prava garantovanih CEDAW Konvencijom Ujedinjenih nacija.

Članice mreže smatraju da društveno uključivanje Romkinja u sve segmente društva ima izuzetan značaj za zajednicu koja misli o svojoj budućnosti i da ulaganje u žene predstavlja najsigurniju investiciju za razvoj demokratije. Zbog toga prioritetni zadatak našeg društva treba da bude unapređenje položaja žena – Romkinja, zasnovano na jasnoj i koherentnoj politici, međusektorskoj saradnji uz puno učešće Romkinja, organizacija građanskog društva, inicijativa i pojedinki.

ROMSKA ŽENSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE

*Saopštenje možete preuzeti ovde.