Kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ obeležava se svake godine u periodu od 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.  Tokom „16 dana aktivizma”, brojne organizcije udružene sa pojedinkama i pojedincima, širom sveta organizuju i učestvuju u akcijama kojima se podiže vidljivost problema i mobilišu zajednice u sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama. Ovo je ujedno i povod za realizaciju kampanje „Stopiraj nasilje“ koja ima za cilj da podigne svest mladih o problemu rodno zasnovanog nasilja, ali i drugih oblika nasilja sa kojima se mladi susreću.

Kampanja je realizovana u okviru projekta „FAIR III za mlade“. Ovaj projekat je nastao u okviru regionalnog projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu III“ koji sprovodi CARE International Balkans, a finansijski je podržan od Austrijske razvojne agencije. Cilj projekta je doprinos povećanju kapaciteta organizacija civilnog društva, mladih i drugih ključnih aktera u zajednici da primenjuju i promovišu rodnu ravnopravnost, zdravlje, zdrave stilove života i nenasilje koristeći testirane modele i pristupe. Vršnjačkom edukacijom o zdravim stilovima života, nenasilju, rodnoj ravnopravnosti i zdravlju, najlakše možemo uticate na pozitivno formiranje mlade ličnosti i rešavanje aktuelnih problema mladih u 6  osnovnih i srednjih škola iz Niša i Aleksinca. Škole koje su uključene u realizaciju projekta su: OŠ „Vuk Karadžić“ Niš,  OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Niška Banja, OŠ „Radoje Domanović“ Niš, Škola Mode i Lepote Niš, Poljoprivredna škola „Šumatovac“ Aleksinac i Gimnazija „Svetozar Marković“ Niš. U ukviru projekta zastupljen je proporcionalni broj učenika i učenica, kao i grupa mladih iz romske zajednice.

POGLEDAJTE VIDEO