U periodu od 8. marta do 8. Aprila, kampanja „Mesec romskog ženskog aktivizma“ obeležena je u Nišu, Kostolcu, Aleksincu, Zaječaru i Vranju podelom promotivnog materijala i informisanjem građana o mogućnostima korišćenja usluga licenciranog SOS telefona na romskom i srpskom jeziku za zaštitu žena od nasilja. Ova inicijativa posvećena je borbi protiv predrasuda i stereotipa o Romima i Romkinjama, istovremeno se trudeći da utiče na unapređenje njihovog položaja u lokalnim zajednicama i društvu u celini.

Kampanja je finansijski podržana od OAK fondacije, Trag fondacije, UN Women Serbia i UN Trust Fund to End Violence against Women.

U okviru kampanje „Mesec romskog ženskog aktivizma“ Udruženje Romkinja Osvit je proslavilo 18 godina rada i postojanja. Zahvaljujemo se svi saradnicima koji su svih ovih godina, zajedno sa nama, radili na unapređenju položaja žena iz višestruko marginalizovanih grupa. Naša borba i dalje traje, zajedničkim snagama ćemo brže i uspešnije stići do cilja, a to je, na prvom mestu, sigurnost svih žena!