Sajber nasilje nad ženama i devojkama je globalni problem, čak 73% žena širom sveta doživljava neki oblik sajber nasilja.
Žene i devojke su nesrazmerno meta rodno zasnovanog sajber nasilja. Podaci pokazuju da se tokom krize uzrokovane pandemijom COVID-19 situacija dodatno pogoršala.
Često je sajber nasilje nastavak nasilja počinjenog van mreže. Nasilni partneri mogu da koriste sajber nasilje kako bi produžili svoje oflajn zlostavljanje i kontrolisali svaki aspekt života svog partnera. Sajber nasilje sprečava žene i devojke u pristupu Internetu i nanosi fizičku, psihološku, ekonomsku i socijalnu štetu.
Šta treba promeniti?
Sajber nasilje nad ženama i devojkama nije u potpunosti konceptualizovano, definisano ili zakonski uređeno na nivou EU. Ovo se mora promeniti! Države članice EU moraju da pronađu konsenzus o tome šta predstavlja rodno zasnovano digitalno nasilje i kako bi trebalo biti procesuirano.
Pored toga, javnost mora naučiti o sajber nasilju i načinima prevencije i zaustavljanja. Veća svest omogućiće ženama i devojkama da prepoznaju sajber nasilje i potraže podršku. Svi moraju shvatiti da je sajber nasilje „pravo“ nasilje sa vrlo ozbiljnim posledicama.
Sa ciljem podizanja svesti javnosti o problemu nasilja nad ženama, Evropska mreža za program rada sa počiniocima nasilja u porodici već treću godinu realizuje niz aktivnosti u okviru „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, u okviru kampanje #OdgovorniZajedno.
Kampanja podrazumeva učešće velikog broja organizacija u Evropi, koje je u svojim zemljama sprovode iste aktivnosti. Kampanja okuplja servise za podršku žrtvama nasilja i programe za rad sa počiniocima nasilja. Tema ovogodišnje kampanje je digitalno nasilje, a u nju će se uključiti 14 organizacija iz 10 zemalja. Partner u ovogodišnjoj kampanji je i Kasperski, organizacija koja je aktivno uključena u rešavanje problema digitalnog nasilja.