Dugoročni (opšti) cilj projekta:

 • Upoznavanje i uključivanje lokalne samouprave i Romske zajednice u realizaciju akcionih planova iz Dekade Roma radi postizanja efikasnih i pozitivnih rezultata u sprovođenju Dekade Roma.

Kratkoročni (specifični) ciljevi (maksimalno dva):

 • Lobiranje za prihvatanje napisanih lokalnih akcionih planova i uticaj da se urade lokalni akcioni plan za zdravstvo i žene.

Svrha projekta:

 • Upoznati romsku i društvenu zajednicu, kao i predstavnike lokalne samouprave sa Dekadom Roma jer su istraživanja pokazala da se od prihvatanja Dekade Roma od 2005 godine do danas položaj Roma nije promenio zbog neinformisanosti svih bitnih aktera o samoj Dekadi Roma.
 • U okviru realizacije projekta „Koristi Dekade Roma na lokalu“ Udruženje Romkinja «Osvit», organizuje tribinu na kojoj će biti prezentovani ciljevi i svrha realizacije projekta.

Ciljne grupe/korisnici:

 • Romi/kinje, 110 korisnika od toga 60 žena i 50 muškaraca, zaposleni u lokalnoj samoupravi, gradjani Niša
 • 9 radionica – svakog meseca po jedna u tri romske mahale

Radionice:

 • Prva radionica u tri romske mahale (Beograd mahala, Stočni trg, Crvena zvezda) na temu: Dekada Roma-strategija I upoznavanje sa pojmom Dekade Roma, akcioni planovi I rodna ravnopravnost kroz Dekadu Roma
 • Druga radionica u tri romske mahale na temu :akcioni planovi za obrazovanje i zapošljavanje i tribina na teritoriji GO Palilula ( gde se nalaze Crvena zvezda i Stočni trg)
 • Treća radionica na temu: akcioni planovi za stanovanje i zdravstvo i okrugli sto sa predstavnicima lokalne samouprave

Deljenje 500 Flajera, 50 plakata, 100 majica za natpisom DEKEDA ROMA, gostovanje u 4 emisije na lokalnim televizijama, interviju u novinama, 2 tribine na kojima su bili prisutni mediji, okrugli sto u Medija centru

2 tribine – u dve opštine:
Tribina pod nazivom „ROMI I DEKADA ROMA“

Ovom tribinom želele smo da naše sugradjane bez obzira na nacionalnu pripadnost upoznamo sa ciljevima Dekade i akcionim planovima koji su prihvaćeni i na taj način doprinesemo ostvarivanju ciljeva Dekade Roma.

Okrugli sto:

 • Organizovan je u Medija Centar u Nišu za predstavnike lokalne samouprave, institucija socijalne zaštite, NSZ-a i obrazovanja na temu „Iskoristimo Dekadu Roma za njihovu integraciju“

Rezultati:

 • Na radionicama smo koristili termine i reči koje su korisnicama razumljivi bez upotreba stučnih termina kako bi priča o Dekadi Roma njima bila razumljivija i pristupačnija. Rezultat priče o Dekadi Roma preneta na njihovom nivou jeste da korisnici znaju šta je to Dekada Roma, koje je godine potpisana i do kada će trajati, kako Dekada Roma može koristiti Romima,pa je nakon toga broj prijavljenih za upis u srednje škole i na fakultetima povećan za 50% u odnosu na prošlu godinu a svima njima je ujedno omogućena stipendija.
 • Većinsko stanovništvo je na tribinama dobilo informacije o mogučnostima inkluzije Roma,koji na taj način doprinose povećanju standarda cele društvene zajednice.
 • Na okruglom stolu predstavnicima lokalne samouprave iznete su informmacije da u okviru Dekade Roma mogu aplicirati kod donatora za unapredjenje položaja Roma,a indirektno i za unapredjenje cele društvene zajednice,uredjenje infrastrukture romskih naselja i sredine u kojima se romska naselja nalaze…
 • Prisutni predstavnici osnovnih i srednjih škola pozvali su nas na dalju saradnju oko uključivanja njihovih učenika romske nacionalnosti na afirmativne akcije u dekadi Roma.
 • Dobile smo poziv od CSR-a „Sveti Sava“ u Nišu da predstavimo naš rad na Oktobarskim susretima CSR-a Srbije i Regiona u Niškoj Banji.
 • Naše komšije pripadnici većinskog stanovništva su nakon tribina pokazali spremnost da podrže afirmativne akcije iz Dekade,jer im je razjašnjeno da kroz afirmativne akcije upisa romskih učenika u srednje škole i na fakultete,njihova deca ne gube svoje mesto u predvidjenom broju za upis u školu,već se afirmativnom akcijom za upis romskih učenika otvara dodatno mesto u razredu.