U periodu od 20. do 25. Juna 2023. godine Udruženje Romkinja „Osvit” u partnerstvu sa organizacijom „Romska Asocijacija za Ženi i Mladi – Luludi“ iz Severne Makedonije, sprovelo je u Velesu obuku o rodnoj ravnopravnosti, diskriminaciji i anticiganizmu za 12 učesnika, od kojih je 6 predstavnika iz Srbije, a 6 iz Makedonije. Obuka je održana u okviru projekta „Romski omladinski radnici za vibrantno građansko društvo“, podržanog od strane Nacionalne agencije za evropske obrazovne programe i mobilnost i Erazmus+ Programa.

Petodnevna obuka uključivala je edukaciju o tome šta je rodna ravnopravnost i zašto je važna, šta je diskriminacija, kako prepoznati njene oblike i kako se boriti protiv nje korišćenjem postojećih alata, zajedničko učenje o konceptu anticiganizma i načinima podizanja svesti o ovom fenomenu, kao i upoznavanje sa digitalnim alatima i njihovom upotrebom u svakodnevnom radu sa romskom omladinom, posebno u organizovanju i sprovođenju kampanja podizanja svesti.