2005. godine Osvit je uslugu SOS telefona učinio dostupnom višestruko marginalizovanim ženama Romkinjama, tako što im je omogućio da komunikaciju vode na svom maternjem jeziku. Tako je otvoren prvi SOS telefon na romskom jeziku u Evropi, zbog čega je 2019. godine dobio prvu nagradu Saveta Evrope EU AWARD FOR ROMA INTEGRATION in the Western Balkans and Turkey, „Women grassroot activists – unknown heroes“.

U skladu sa Konvencijom Saveta Evrope za zaštitu žena od nasilja, usluga SOS telefona licencirana je 2018. godine kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Uslugu pružamo 24/7 na besplatnom pozivnom broju 0800/100909, sa svih fisknih i mobilnih mreža, i na broju 018/515-318. Uslugu pruža 6 obučenih konsultantkinja, 2 psihološkinje/psihoterapeutkinja i pravna savetnica. Besplatno pravno zastupanje u sudskom postupku našim korisnicama pružaju 3 advokata. Za 18 godina rada naše usluge koristilo je 8.436 žena sa iskustvom nasilja, od toga 3.169 Romkinja i 5.267 pripadnica većinskog stanovništva.

Sve ovo ne bismo postigle da naš rad nisu podržale: Rekonstrukcija ženski fond, GWF, UN Women, UNTF, BTD, CARE i mnogi drugi. Poseban doprinos našem radu dala je OAK/Trag Fondacija kroz višegodišnji institucionalni grant.