U okviru projekta „Romkinje liderke za društvo bez rodno zasnovanog nasilja“, podržanog od UNTF-a, u periodu od 29. do 30. jula 2023. godine aktivistikinje Osvita su pohađale akreditovan seminar za jačanje kapaciteta „Uloga i postupanje centara za socijalni rad prilikom prijave sumnje na seksualno zlostavljanje dece i prilikom kriznih intervencija“ u Vrnjačkoj banji.

Kako je osnovna usluga koju Udruženje Romkinja Osvit pruža SOS telefon za žene i decu sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja, a bavimo se i prevencijom maloletničkih brakova i zaštitom dece od njih, ova obuka je od izuzetne važnosti za naš dalji rad.