10.11.2022. u Regionalnom centru za obrazovanje u Nišu održan je trening o nasilju prema ženama za pružaoce pro bono podrške u organizaciji Udruženja Romkinja „OSVIT“. Cilj održanog treninga bio je da se putem akreditovane obuke studenti osposobe da uz pomoć mentora pružaju pravnu pomoć ženama žrtvama nasilja u porodici, i na ovaj način poveća broj stručnog osoblja angažovanog na pružanju usluga besplatne pravne pomoći.

Projekat „Umreženi u pro bono programu za zaštitu prava žena“, „OSVIT“ realizuje zajedno sa Pravnim fakultetom u Nišu. Ciljevi projekta su:

1. Osnažiti žene i devojke (uključujući one iz ugroženih grupa), koje su doživele diskriminaciju ili nasilje u porodici ili partnerskim odnosima, da koriste dostupne i kvalitetne usluge.

2. Povećati profesionalne kapacitete i broj stručnog osoblja angažovanog na pružanju usluga besplatne pravne pomoći, kroz akreditovane obuke, osposobljavanje studenata da uz pomoć mentora pružaju pravnu pomoć ženama žrtvama nasilja u porodici.

Osvit sprovodi ovaj program u okviru regionalnog programa o okončanju nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i Turskoj „Implementacija normi, promena svesti“, koji sprovodi UN Women uz finansijsku podršku Evropske unije.