U okviru projekta „Da pravo na rad ne bude prazna priča“, otvoren je INFO PULT za podršku zapošljavanju žena i devojaka iz višestruko marginalizovanih grupa. Pozivom na broj 018/588-059 ili dolaskom u kancelariju Info pulta na adresi Bulevar 12. februar 51, možete da se informišete o aktuelnim konkursima za posao, dobiti savete za pisanje CV-a, motivacionog pisma ili biznis plana, kako da se ponašate na razgovoru za posao i sl.

Ovaj program pruža priliku za podsticanje osnaživanja romskih žena i devojaka, kao i žena iz većinskog stanovništva sa iskustvom nasilja, da razviju veštine i kompetencije za aktivno učešće na tržištu rada. Jedan od ciljeva ovog programa je pružanje motivacije kroz bolji pristup informacijama o njihovim pravima, zakonodavstvu i postojećim mogućnostima zapošljavanja i razvoju veština.

Ovaj program je podržan od UN Women-a u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, uz finansijsku podršku Evropske unije.