Opis projekta:

  • KAMPANJA POTPISUJEM.RS

Opšti cilj projekta:

  • Je dopinos usposravljanju sveobuhvatnih zakonskih resenja i politika za zastitu o rodno zasnovanog nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uslova za dostizanje demokratije, ispunjenje ljudskih prva, socijalno ukljucivanje i uskladjivanje sa evrompskim vrednostima.

Projektne aktivnosti:

  • Ucesce u kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad zenama,organizovanje lepljenja plakata,pisanje izvestaja,pravljenje press clipinga,ulicna podela lifleta,javno potpisivanje plakata,lobiranje donosioca odluka…

Mesto realizacije:

  • Trg Kralja Milana, Nis

Rezultati projekta:

  • Razvijena znanja i vestine zenskih organizacija za aktivno ucesce u javnom dijalogu i uticaj na donosioca odluka u oblasti zastite od rodno zasnovanog nasilja
  • Uspostavljen dijalog izmedju zenskih organizacija i donosioca odluka o uskladjivanju nacionalnih zakona i mera za zastitu zrtava rodno zasnovanog nasilja sa Konvencijom Saveta Evrope.
  • Ojacani kapaciteti zenskih organizacija za zastupanje prava korisnica i pracenje mera za zastitu od rodno zasnovanog nasilja i socijalno ukljucivanje na lokanom nivou.
  • Uspostavljen sistem za sveobuhvatno pracenje primene zakona i politika u vezi sa Konvencijom Saveta Evrope.