CILJ PROJEKTA:
„Unapređenje rada romske redakcije NTV Niš“ je projekat koji podrazumeva unapređenje rada romske redakcije u Nišu, proizvodnju i emitovanje vesti na romskom jeziku „Niške televizije“, što bi omogućilo informisanje romske zajednice na maternjem jeziku u skladu sa realizacijom AP-a za sprovođenje strategije za unapređenje položaja Roma.

REZULTAT PROJEKTA:
Svakodnevno su emitovane informativne emisije, blok od 5-10 minuta „Diveske nevipe“ koja su na romskom jeziku donosile dnevne vesti „Niške televizije“. Takođe, jednom mesečno je realizovana 45-to minutna emisija „Sesi e Romengo“ sa adekvatnim gostima na određenu temu, iz lokalne uprave o sprovođenju Akcionog plana za integraciju Roma na lokalnom i nacionalnom nivou na srpskom jeziku, titlovana na romski jezik. Jednom mesečno emitovali smo emisiju o kulturi, tradiciji i običajima Roma, „Devla me sem Rom“ sa ciljem negovanja i prezentovanja romske kulture i stvaranja tolerantnog društva. Lokacija na kojoj se sprovodio projekat je grad Niš, a pokrivenost gledanosti emisija obuhvatala je teritoriju jugoistočne Srbije. Ciljna grupa su nam bili pripadnici/e romske nacionalne manjine. Direktni korisnici su oko 30.000 Roma/kinja grada Niša i jugoistočne Srbije i šira društvena zajednica koju čini oko 400.000 građana.